Předvánoční procházka prostory ZŠ Zlechov

Průčelí a parkoviště

Altán

Hřiště

Tělocvična

Počítačová učebna

Jazyková učebna

Družina

3. třída

5. třída

5. třída

Jídelna

4. třída

1. třída

Šatny

Vstup

Výstava