2008/2009

F O T O A L B U M

 

 

 

01.09.2008

 

Slavnostní zahájení školního roku na OÚ ve Zlechově

 

 

25.09.2008

 

Pomoc školáků při sběru starého papíru

 

 

30.09.2008

 

Tradiční podzimní pěší výlet do zámeckého parku v Buchlovicích

 

 

 

 

 

 

 

09.10.2008

 

Drakiáda 2008, aneb soutěžíme v pouštění draků

 

 

16.10.2008

 

Já muzikant - hudební pásmo pro děti, sloužící k poznávání hudebních nástrojů

 

 

 

 

 

 

 

05.11.2008

 

Výuka na dopravním hřišti v Mařaticích

 

 

06.11.2008

 

Práce žáků kroužku informatiky pro soutěž Nový domov pro krysáky

 

  12.11.2008   Práce žáků školní družiny  
  26.11.2008   Přednáška o plazech v tělocvičně naší školy  
         
  01.12.2008   Výrobky žáků školní družiny určené pro vánoční jarmark  
  03.12.2008   Naše aktivní účast na vánočním jarmarku na OÚ  
  03.12.2008   Nácvik a vystoupení žáků 1. třídy o adventních dnech na OÚ  
  04.12.2008   Mikulášský den v naší škole s pochůzkou po obci  
  04.12.2008   Mikulášský turnaj minikopané pořádaný školní družinou  
  05.12.2008   Pečení je radost i v 1. třídě  
  09.12.2008   Vystoupení žáků v Domově pro seniory v Buchlovicích  
  10.12.2008   Zhlédli jsme výstavu betlémů v Galerii Slováckého muzea  
  11.12.2008   Vánoční besídka s rodiči v první třídě  
  16.12.2008   Vánoční dílničky - výukový a tvůrčí program SVČ KLUBKO Staré Město v naší škole  
  18.12.2008   Vánoční besídky našich žáků v jednotlivých třídách  
  19.12.2008   Návštěva výstavy jesliček a adventního rukodělného jarmarku v Tupesích  
         
  01.01.2009   PF 2009 - ZŠ Zlechov a šikovných žáků z kroužku informatiky  
  04.01.2009   Tříkrálová charitativní sbírka  
  17.01.2009   Ples  
  21.01.2009   Netradiční výtvarný počin žáků 5. třídy  
  29.01.2009   Zápis do 1. třídy  
         
  06.02.2009   Naše návštěva relaxačního centra Synot, aneb sauny a vodní masáže  
  07.02.2009   Karneval  
  10.02.2009   Školní kolo recitační soutěže  
  18.02.2009   Indiánské čelenky vyrobené žáky 3. třídě  
  26.02.2009   Zima ve školní družině  
         
  04.03.2009   Turnaj ve florbale v Uherském Hradišti  
  05.03.2009   Přehlídka školních družin v Buchlovicích  
  21.03.2009   Výtvarná soutěž vonící jarem v Kunovicích  
  25.03.2009   Návštěva výstavy krojovaných panenek v Tupesích  
  26.03.2009   Perný den v 1. třídě  
         
  06.04.2009   Návštěva výstavy kraslic v Buchlovicích  
  06.04.2009   Naše účast v soutěži Poznej a chraň  
  08.04.2009   Prváci poznávají nové prostory knihovny ve Zlechově  
  15.04.2009   Napříč školou za zábavnou výukou  
  16.04.2009   Pořádali jsme Dopravní soutěž družin  
  21.04.2009   KOVOSTEEL - ekologický výukový program  
  22.04.2009   DEN ZEMĚ - naše pomoc při úklidu obce  
  24.04.2009   Naše účast na taneční přehlídce pódiových skladem v Bílovicích  
  27.04.2009   Fotbalový turnaj McDonald´s Cup  
  28.04.2009   Kinderiáda - atletické závody  
  29.04.2009   Prvňáci v Galerii Slováckého muzea  
  30.04.2009   Animace žáků z počítačového kroužku informatiky  
         
  07.05.2009   Divadelní představení Začarované pohádky v naší tělocvičně  
  11.05.2009   Přírodovědný kroužek v akci  
  13.05.2009   Beseda s polárníkem Miroslavem Jakešem  
  14.05.2009   Sběr papíru  
  15.05.2009   Terénní akce přírodovědného kroužku  
  17.05.2009   Oslava Dne matek - foto i video  
  17.05.2009   Jana Přikrylová zvítězila ve výtvarné soutěži a poletí balonem  
  21.05.2009   Pořádali jsme florbalový turnaj školních družin  
  25.05.2009   Tupeský džbánek  
  27.05.2009   Páťáci přenocovali ve škole  
  28.05.2009   Školní výlet 1., 2., 3. a 4. třídy  
         
  01.06.2009   Jak jsme oslavili Mezinárodní den dětí  
  02.06.2009   Kuchařovo sladké zjevené v naší škole  
  05.06.2009   Tradiční fotografování  
  09.06.2009   Slavnost čítanky v 1. třídě  
  10.06.2009   Táborák 4. třídy  
  10.06.2009   Školní výlet 5. třídy  
  11.06.2009   1. a 2. třída na programu Přírodovědného centra Trnka  
  11.06.2009   Dětské dopravní hřiště - 3.+4.+5. třída  
  12.06.2009   Branný den - soutěž družstev  
  15.06.2009   Jaké je to v Bělorusku - beseda s paní Lakosilovou  
  16.06.2009   Odpoledne s rodiči ve 2. třídě  
  17.06.2009   Výrobky keramického kroužku  
  18.06.2009   Denní pozorování Měsíce a Venuše  
  18.06.2009   Oslava na závěr výtvarného kroužku  
  23.06.2009   Závěrečné představení v kroužku hry na hudební nástroj  
  25.06.2009   Budoucí prváci se rozloučili s mateřskou školou  
  26.06.2009   Rozloučení s páťáky a vyhlášení nejlepších žáků