F O T O A L B U M   Š K O L N Í H O   R O K U   2 0 0 9   -   2 0 1 0
 

20090901 - Zahájení školního roku

20090904 - Pátá třída výtvarně vzpomíná na prázdniny

20090916 - Sběr papíru

20090924 - Výchovný koncert

 

20091002 - Třeťáci uspěli ve výtvarné soutěži

20091008 - Tradiční podzimní výlet do parku v Buchlovicích

20091008 - Okrskové utkání školních družin v kopané

20091009 - Kroužek vaření se představuje

20091012 - Dění ve školní družině

20091014 - Uklízíme obec před hody

20091026 - Drakiáda

 

20091119 - Školní družina - Uklízíme hřiště a máme nové chůdy

20091120 - Školní družina - Pečeme a vyrábíme k svátku Mikuláše

 

20091201 - Žáci 5. třídy zdobí perníčky

20091202 - Městské divadlo Zlín - návštěva představení

20091204 - MIKULÁŠ před obecním úřadem

20091205 - Ocenění ve výtvarné soutěži

20091210 - Školní družina - Turnaj v mini fotbalu

20091211 - Výstava betlémů uspořádaná žáky 2. třídy

20091217 - Tradiční předvánoční návštěva Slováckého muzea v Uherském Hradišti

20091218 - Výtvarný kroužek

20091219 - Výstava hraček z půdy

20091221 - Besídka žáků hudebního kroužku

20091222 - Vánoční besídka v naší škole

 

20100101 - PF 2010

20100103 - Tříkrálová sbírka ve Zlechově

20100111 - 4. a 5. třída na saních

20100116 - Stavba sněhuláků ve školní družině

20100123 - Ples ZŠ Zlechov

20100128 - Zápis do první třídy

 

20100209 - Plyšáčci ze třetí třídy

20100218 - Školní kolo recitační soutěže

20100220 - Karneval

20100220 - Karneval II

20100223 - Projekt "Jíme zdravě"

20100225 - Naše reprezentace a Davidův úspěch v okrskovém kole recitační soutěže

 

20100304 - Příprava jarní výzdoby ve školní družině

20100305 - Dopravní výchova

20100308 - Lyžařský kurz I

20100309 - Lyžařský kurz II a výlet na Praděd

20100310 - Poznávání hudebních nástrojů

20100317 - Florbalový turnaj

20100324 - Jarní sběr papíru

20100325 - Naši žáci zvítězili v regionálním kole přírodovědné soutěže Poznej a chraň

20100326 - David recitoval v Redutě

20100329 - Naše pomoc při úklidu obce

20100329 - Školní družina boduje v okrskovém kole

20100330 - Velké HAF, aneb doktor pes - CANIS TERAPIE

20100331 - Jarní barvy ve 3. třídě

 

20100408 - Zlínský kraj udělil medaili naší ředitelce Mgr. Marii Poláškové

20100422 - Tým naší školní družiny zvítězil v soutěži mladých cyklistů

20100428 - Naši kluci na fotbalovém turnaji McDonald´s Cup

20100430 - Dodatečná oslava Dne Země s orientačním závodem

 

20100507 - Úspěch Adriany Lakosilové ve výtvarné soutěži

20100511 - Tradiční fotografování

20100514 - Zlatý kolovrat

20100516 - Akademie školy ke Dni matek

20100519 - Pátá třída spí ve škole

20100520 - Školní výlet 1., 2., 3. a 4. třídy

20100525 - Beseda: Seznámení s Kanadou

20100525 - Návštěva knihovny a muzea

20100526 - Dopravní hřiště

20100527 - Úspěšní sportovci

 

20100601 - Oslava MDD v Uherském Hradišti

2010603 - Školní výlet 5. třídy

20100611 - Návštěva u hasičů a záchranné služby v Uherském Hradišti

20100614 - Škola sčítá škody po vichřici

20100615 - Florbalové utkání školních družin

20100617 - S doutnajícím autobusem do ZOO ve Zlíně

20100617 - ZOO Zlín - fotografický přídavek od mladších žáků

20100622 - Spaní ve škole - druhá třída

20100623 - Třetí třída si vyrobila letní trička

20100624 - Slovácké divadlo - Jak se bubnuje na princezny

20100630 - Rozloučení s žáky 5. třídy a knižní odměna pro nejlepší žáky