F O T O A L B U M   Š K O L N Í H O   R O (C) K U   2 0 1 0   -   2 0 1 1
 

 

20100901 - Tradiční zahájení školního roku na OÚ Zlechov

20100902 - Prváci na seznamovací obchůzce se zastavili v 5. třídě

20100923 - Sběr papíru

 

20101005 - Drakiáda

20101011 - Kouzelník Jiří Hadaš v naší škole

20101012 - Podzim ve školní družině

20101019 - Na dětském dopravním hřišti

20101019 - Návštěva výstavy v Redutě a Knihovny BBB v Uh. Hradišti

20101021 - Úklid obce před hody

20101022 - Druháci zasadili strom

20101023 - Hodaři

 

20101109 - Promítání filmu a beseda s horolezcem Radkem Jarošem

20101119 - Příprava na adventní čas ve školní družině

20101130 - Výroba svíček z mezistěn - pracovní činnost ve 4. a 5. třídě

 

20101201- Naše účast na adventním jarmarku na obecním úřadu

20101201 - Adventní  vystoupení žáků na obecním úřadu

20101203 - Mikulášská škola

20101206 - Naše čarodějnice dobývají výtvarné soutěže

20101207 - Výstava vánočních pohlednic ve 3. třídě

20101209 - Vánoční vystoupení žáků v Domově pro seniory v Buchlovicích

20101209 - Školní družina uspořádala turnaj v mini kopané

20101214 - Vánoční besídka pro rodiče ve 4. třídě

20101216 - Návštěva výstavy starožitností v Tupesích

20101220 - Vánoční besídka hudebního kroužku

20101221 - Návštěva vánoční galerie s výstavou prací Josefa Lady

20101222 - Vánoční besídky v jednotlivých trídách

 

20110101 - PF 2011

20110104 - Žáci páté třídy pozorovali částečné zatmění Slunce

20110109 - Tříkrálová sbírka 2011 ve Zlechově

20110122 - Školní ples

20110126 - Stavění sněhuláků ve školní družině

20110131 - Zápis do první třídy

 

20110201 - Pokračování projektu "STROM"

20110202 - David Mařák byl oceněn ve výtvarné soutěži s motivy Josefa Lady

20110208 - Medailoví hoši z fotbalové přípravky

20110209 - Divadélko pro nejmenší v tělocvičně naší školy

20110222 - Starší žáci modelují želvu

20110226 - K A R N E V A L

 

20110303 - Školní kolo tradiční jarní recitační soutěže

20110309 - Lyžování žáků s rodiči ve Ski areálu Synot - Kyčerka ve Velkých Karlovicích

20110314 - Adam Číž a vítězný David Mařák v okrskovém kole recitační soutěže

20110328 - Divadelní představení Pinocchio ve Slováckém divadle

20110329 - Přehlídka školních družin v Osvětimanech

 

20110401 - Noc s Andersenem a hostem Vladimírem Doskočilem

20110404 - Okrskové kolo POZNEJ A CHRAŇ v Uherském Hradišti

20110419 - Krajské kolo soutěže POZNEJ A CHRAŇ v  Želechovicích

20110428 - Výchovný koncert s představením žesťových nástrojů

20110429 - Malujeme maminku ve školní družině

 

20110501 - Těší nás úspěch bývalé žákyně Barbory Valentové

20110504 - Náš úspěch na dopravní soutěži školních družin v Buchlovicích

20110509 - Školní výlet - 1., 2. a 5. třída - Hájenka Nivy Vsetín

20110509 - Školní výlet - 3. a 4. třída - Hájenka Semetín

20110513 - Projekt strom pokračuje a roste

20110515 - Den matek

20110517 - Florbalový turnaj školních družin

20110524 - 4. a 5. třída na dopravním hřišti

20110526 - Závěrečné pohoštění ve výtvarném kroužku

20110530 - Poskytujeme první pomoc

20110530 - Ocenění nevidomého Tibora Niesnera ve výtvarné soutěži

 

20110601 - MDD a křečci v páté třídě

20110607 - Tradiční fotografování

20110608 - Pátá třída a jejich BabyPunk

20110614 - Přednáška R. Klofáče o letech raketoplánů

20110615 - Exkurze u koní

20110616 - Školení s hasiči

20110617 - Návštěva u holubáře pana Lakosila

20110620 - Závěrečná besídka kroužku hry na hudební nástroj

20110623 - Třeťáci poznávají tandemové kolo

20110624 - Odměny z výtvarné soutěže, ocenění nejlepších žáků a rozloučení s páťáky