F O T O A L B U M   Š K O L N Í H O   R O K U   2 0 1 1   -   2 0 1 2
   
  20110901 - Zahájení školního roku
  20110918 - Naši žáci přednášeli na oslavě zlaté svatby
  20110923 - Naši žáci vystupují i na vítání občánků
  20110929 - Tradiční podzimní vycházka do přírody
  20110930 - Projekt STROM po jednom roce
   
  20111019 - Naše tradiční soutěžní pouštění draků
  20111019 - Fotbalový turnaj školních družin v Buchlovicích
  20111020 - Podzim ve školní družině
  20111020 - Zpráva z kroniky o čerpání financí z evropských fondů
  20111024 - Podzim v mateřské škole
   
  20111114 - Kamarád hasič přišel do nižších ročníků
  20111115 - Jablíčkový týden v první třídě
  20111116 - Čtvrtá třída na dopravním hřišti v Uherském Hradišti
  20111117 - Pohádkové odpoledne ve zlechovské knihovně
  20111124 - Náš fotografický kroužek I
  20111124 - Výtvarný kroužek se představuje
  20111128 - Kamarádka policistka nám poradila
  20111129 - Turnaj v minikopané pořádaný školní družinou
   
  20111202 - Mikuláš, andělé a čerti před naším obecním úřadem
  20111205 - Mikuláš a jeho družina v naší mateřské škole
  20111210 - Vánoční jarmark v ZŠ Zlechov
  20111214 - Vystoupení v Domově pro seniory v Buchlovicích
  20111215 - Vánoční výchovný koncert
  20111220 - Vánoce v mateřské škole
  20111221 - Vánoce ve Slováckém muzeu
  20111222 - Vánoční besídky v našich třídách
   
  20120101 - PF 2012
  20120106 - Tři králové v naší škole
  20120108 - Tříkrálová sbírka
  20120113 - Mateřská škola v plavání
  20120117 - A ta kráva mléko dává - výukový program přírodovědného centra Trnka v 1. třídě
  20120121 - RODIČOVSKÝ PLES
  20120123 - Klaun a kouzelník Bimbo v naší škole
  20120131 - ZÁPIS do první třídy
   
  20120201 - Školní družina vyrábí
  20120211 - KARNEVAL
  20120214 - MASOPUST U KUŘÁTEK V MATEŘSKÉ ŠKOLE
  20120215 - Úspěch našich žáků ve výtvarné soutěži
  20120217 - Jak nás Honza naučil dopravní kázni
  20120217 - Školní družina na sněhu
  20120227 - Čtvrtá třída na vycházce
  20120228 - Školní kolo tradiční recitační soutěže
  20120229 - Nejen první třída viděla duhu
   
  20120305 - Naše reprezentace na okrskovém kole recitační soutěže
  20120305 - SLUNÍČKOVÝ TÝDEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE U BERUŠEK
  20120313 - Školní družina ve zlechovské knihovně
  20120314 - BAREVNÝ TÝDEN V MATEŘSKÉ ŠKOLU U BERUŠEK
  20120316 - Barevný týden ve všech třídách naší základní školy
  20120319 - Poznej a chraň - naši žáci v okrskovém kole
  20120326 - Recyklované divadélko v naší tělocvičně, aneb kdo nerecykluje ...
  20120327 - VELIKONOČNÍ PŘÍPRAVA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
  20120329 - Fotografický kroužek zaslal fotografie do soutěže Mladí fotografují památky
  20120330 - Noc s Andersenem v naší škole
   
  20120403 - Módní přehlídka jarních a velikonočních klobouků
  20120404 - Naše účast na přehlídce školních družin
  20120410 - Přijelo k nám divadlo
  20120418 - Tak fotí ti nejlepší z fotografického kroužku
  20120418 - U Berušek v mateřské školy byl Plyšákový den
  20120419 - Poznej a chraň - naši žáci v krajském kole v Želechovicích
  20120419 - Školní družina na dopravní soutěži
  20120425 - David Habáň ve Vsetíně
  20120426 - Fotografický kroužek si dělá legraci
  20120427 - Fotbalový turnaj McDonald Cup
   
  20120503 - Fotografický kroužek nezahálí, ale fotí a fotí
  20120513 - Den matek
  20120516 - Naše školní družina pořádala florbalový turnaj
  20120517 - Tradiční fotografování
  20120525 - Výtvarná výchova jako aranžování
  20120530 - Lyžař Tibora Niesnera byl oceněn ve výtvarné soutěži nevidomých
  20120531 - Cvičení v přírodě a oslava MDD
  20120531 - DEN DĚTÍ V NAŠÍ ŠKOLNÍ DRUŽINĚ - MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU, SOUTĚŽE, MÓDNÍ PŘEHLÍDKA 1. TŘÍDY
   
  20120601 - OSLAVA MDD V MŠ ZLECHOV
  20120602 - Manželé Slavíkovi měli zlatou svatbu s vystoupením našich žáků
  20120604 - Ranč NEVADA jako cíl malého výletu naší mateřské školy
  20120605 - TOMÁŠ CHRAMCOV USPĚL VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽE "MŮJ KONÍČEK MALOVANÝ" V KUNOVICÍCH
  20120605 - MAGDALÉNA VÝSTUPOVÁ USPĚLA VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI "ŠKOLA" V OSTROŽSKÉ LHOTĚ
  20120607 - Navštívili jsme Nikolku - praktikantku ze ŠD a bývalou žačku naší ZŠ u ní doma
  20120608 - Prváci byli v knihovně a prezentaci integrovaného zásahového systému na Dnu s policií ČR v Uherském Hradišti
  20120608 - VERONIKA HABÁŇOVÁ USPĚLA VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI ČZS
  20120614 - Pasování na čtenáře v první třídě
  20120614 - Táborák s rodiči prváků
  20120615 - Tvořili jsme originální trička
  20120618 - Besídka hudební školy
  20120619 - Školní výlet do Hostětína
  20120619 - Mateřská školka na výletě v Dinoparku ve Vyškově
  20120620 - Páťáci zahráli divadlo
  20120620 - Čtvrťáci byli na dopravním hřišti
  20120621 - Medojedi z první tříd, aneb med je sladké zdaví
  20120621 - Třeťáci nahlédli do kronik naší obce
  20120626 - Astronomická přednáška Richarda Klofáče
  20120626 - Morče - ideální domácí mazlíček
  20120626 - Loučení s mateřskou školkou a pasování na školáka
  20120627 - Prváci na cestě za domácími mazlíčky
  20120627 - Druháci na cestě nejen za pejsky do Tupes
  20120629 - Rozloučení s páťáky a ocenění nejlepších žáků