F O T O A L B U M   Š K O L N Í H O   R O K U   2 0 1 4   -   2 0 1 5
 

ZÁŘÍ

  20140901 - Slavnostní zahájení školního roku a uvítání nových žáků první třídy na OÚ Zlechov
  20140912 - 5. třída - Zlechovské dyňobraní
  20140913 - Slovácké slavnosti vína
20140917 - MŠ - Chov babočky osikové
20140918 - MŠ - Předškoláci v parku
  20140920 - Děti  v sobotu na vlastní kůži zažily, co je to zlatá svatba.  Oslavili ji manželé Kočendovi.
  20140924 - Pěší podzimní vycházka do Boršic
  20140925 - 1., 2., 3. třída - Pokus o čtenářský rekord
 

ŘÍJEN

  20141001 - Beseda "Proč třídit odpad?"
  20141007 - 4. a 5. třída - Aranžování z výtvarné výchovy
  20141008 - ŠD - Fotbalové utkání mezi družinami v Buchlovicích
20141008 - MŠ - Drakiáda
  20141009 - ZŠ - Drakiáda
  20141012 - 3. třída - Těší nás sportovní úspěchy Patricie Mařákové
  20141013 - 4. třída - Dopravní hřiště
20141014 - MŠ - Podzimní úroda u malých dětí
  20141015 - 5. třída - Přírodovědná soutěž ve Starém Městě
  20141016 - 3. třída - Podzimní den
  20141020 - 4. třída - Nový žák Rudolf na krátké návštěvě v době hodů
  20141023 - ŠD - Hrajeme si a stavíme ve školní družině
  20141030 - Zlechovské "dýňování"
  20141030 - 3. třída - Den s plyšovou hračkou (popis "plyšáka")
  20141031 - 1. třída - V knihovně a v muzeu
  20141031 - 2. třída - Halloween ve 2. třídě
 

LISTOPAD

  20141104 - 2. třída - Prvouka
  20141104 - 2. třída - Povídání o povídání
20141104 - MŠ - Divadlo - Sluníčko
  20141106 - Výtvarný kroužek - Výroba smaltovaných šperků
  20141110 - 2. třída - Hasiči
  20141112 - 2. třída - Beseda nad rodinným albem
  20141112 - 2. třída - I have got a big dog
  20141112 - 3. třída - Myšlenky a vztahy (beseda)
  20141114 - 1. třída - Já peču, ty pečeš, my pečeme
  20141117 - Veronika Lesová - 1. místo v břišním tanci
  20141118 - Výtvarný kroužek - Drátkování s korálky
  20141120 - 5. třída - Máme trička
20141120 - MŠ - Divadlo - Rolničky
  20141124 - 2. třída - Pracovní činnost - Drátkování svícnu
  20141125 - 1. třída - Jablíčkový týden
  20141127 - 4. + 5. třída - Turnaj ve vybíjené v Tupesích
 

PROSINEC

  20141201 - 1. třída - Bramborové dny
  20141202 - ŠD - Andílkové ze školní družiny
20141202 - MŠ - Pohádky od Lenky
  20141203 - Vánoční jarmark na OÚ Zlechov
  20141204 - ZŠ - Mikulášská škola
  20141204 - ŠD - Mikulášský turnaj školní družiny v minikopané
20141205 - MŠ - Mikulášský týden v MŠ Zlechov
  20141211 - Plavecké úspěchy našich žáků (Veronika Habáňová, Ondřej Lesa)
  20141215 - ZŠ - Vánoční povídání a dílničky
  20141218 - PINEC - Turnaj kroužku stolního tenisu
  20141219 - Vánoční besídky ve všech třídách naší školy
20141219 - MŠ - Vánoce v naší mateřské škole
 

LEDEN

  20150101 - PF 2015
  20150106 - 2. třída - Tři králové
  20150109 - Výtvarný kroužek - Starší děti tvořily majáky
  20150111 - Tříkrálová sbírka ve Zlechově
  20150112 - 1. + 2. tř. - Zdravověda s Pavlou Poláškovou
  20150113 - 3. + 4. + 5. tř. - Zdravověda s Pavlou Poláškovou
  20150116 - 5. třída - Přírodověda s elektřinou
  20150116 - 1. + 2. +3. tř. - Rodiče se přišli podívat, jak plaveme
  20150120 - ZŠ - Zdravé zuby
  20150121-  4. + 5. třída - Papírová zvířata
  20150121 - 5. třída - Monika Buchtíkova na matematické olympiádě
  20150124 - PLES
  20150127 - ŠD - Sněhuláci pro Afriku
  20150129 - 1. třída - První vysvědčení
  20150129 - Zápis do 1. třídy
 

ÚNOR

20150204 - MŠ - Kouzelnické vystoupení Tomáše Šulaje
  20150207 - KARNEVAL
  20150211 - Školní kolo recitační soutěže
  20150211 - 4. třída - Úspěch Natálie Horké ve výtvarné soutěži
  20150212 - ŠD - Muzikoterapie ve školní družině
  20150213 - 5. třída - Výchovná beseda
  20150213 - 2. třída - Na vycházce a návštěvě u paní učitelky Markové
20150213 - MŠ - Pohádkový týden
20150218 - MŠ - Karneval v mateřské školce
  20150221 - Těšíme se s Ondrou Lesou z jeho úspěchů
  20150223 - Okrskové kolo recitační soutěže v RC Čtyřlístek Staré Město
  20150224 - 4. třída - Besedy o vzoru a rodině
  20150224 - 5. třída - Beseda o mezilidských vztazích
  20150226 - Výchovný koncert skupiny Poutníci
  20150227 - 5. třída - Šikovnost děvčat z výtvarné výchovy
 

BŘEZEN

  20150302 - 1. třída - Projekt "Veselé zoubky"
20150302 - MŠ - Hudební vystoupení
  20150305 - Výtvarný kroužek - Starší děti tvořily šperky
20150306 - MŠ - Plyšákový den
  20150316 - Těšíme se z úspěchu Veroniky Lesové
  20150320 - Pozorovali jsme částečné zatmění Slunce s R. Klofáčem
  20150320 - Zatmění Slunce očima Richarda Klofáče
  20150323 - 4. a 5. třída - Poznej a chraň - přírodovědná soutěž
  20150325 - Recitační soutěž - okresní kolo
  20150326 - ŠD - Muzikoterapie ve školní družině - 2. část
  20150327 - Noc s Andersenem
  20150331 - 5. třída - Monika Buchtíková slavila narozeniny a přinesla spolužákům dort
 

DUBEN

20150401 - MŠ - Velikonoční týden
  20150407 - Budování školní zahrady
  20150414 - Přírodovědná soutěž Zlatý list v Polešovicích
  20150415 - 2. třída - Alfréd nám připomněl 103. výročí potopení Titanicu
  20150421 - Veronika Lesová na Liptov Orient Festival
  20150422 - TJ SLOVÁCKÁ SLAVIA - Nábor nejmenších hráček
  20150422 - Slavíme Den Země
  20150423- Návštěva Smajlíkova v Uherském Hradišti
  20150424 - ŠD - Stavíme z nové stavebnice
  20150425 - Kovosteel - Výtvarná soutěž - Úspěch celé 1. třídy a Markéty Kočendové ze 3. třídy
  20150427 - Děvčata z kroužku Aerobiku pod vedením p. Březinové vystupovala na přehlídce školních družin
  20150429 - McDonald´s Cup
  20150430 - Nezbedná pohádka ve Slováckém divadle
  20150430 - 5. třída - Recitujeme na oslavě osvobození Zlechova
 

KVĚTEN

  20150504 - 4. třída - Dopravní hřiště
  20150504 - 2. třída - Viktorka slavila 8. narozeniny
  20150506 - 3. třída - Pohádkový den
  20150506 - ŠD - Závěrečná lekce muzikoterapie
  20150514 - Naše účast na atletických závodech v Uh. Hradišti
  20150515 - Přírodovědný kroužek u rybníka
  20150515 - Veronika Lesová na MČR v orientálním tanci
20150517 - MŠ - Vystoupení ke Dni matek
  20150517 - ZŠ - Vystoupení ke Dni matek
  20150519 - ŠD -  Pořádali jsme florbalový turnaj školních družin
20150521 - MŠ - Vodní svět
  20150521 - 5. a 2. třída - Školili jsem se s Policií ČR - Jak se chovat bezpečně
20150522 - MŠ - Naše oblíbené hračky
  20150524 - Veronika Lesová
  20150525 - 3. třída - Úspěšné zpěvačky z Tupeského džbánečku (Libuše Černá a Patricie Mařáková)
  20150528 - FOTBAL - Měsíc náborů FAČR ve Zlechově
  20150528 - Výtvarný kroužek - Starší děti malují přírodními barvami
 

ČERVEN

  20150601 - Branný závod / Oslava MDD
20150601 - MŠ - Oslava MDD v mateřské škole
  20150602 - 4. a 5. třída - Výtvarně kouzlíme se starými cédéčky
  20150602 - Výtvarný kroužek - Mladší žáci instalují z přírodnin
  20150604 - 1. + 2. + 3. + 5. třída - Školní výlet - Milotice
  20150604 - 4. třída - Školní výlet vlakem - Zbrašovské aragonitové jeskyně
20150604 - MŠ - Školní výlet
  20150605 - Přírodovědný kroužek - Vycházka
  20150605 - Sportovní kroužek - Na hřišti
  20150607 - Veronika Lesová
  20150608 - 1. třída - Slavnost slabikáře
  20150610 - 1. třída - Návštěva bývalého žáka Jana Macha
  20150610 - Nicole Hladník - 3. místo ve výtvarné soutěži "Kniha - můj kamarád"
  20150610 - 5. třída - Úspěch dívek v soutěži
  20150611 - 1. + 2. + 3. třída - Divadlo v naší tělocvičně
  20150611 - Kroužek stolního tenisu - závěrečné foto
  20150611 - Výtvarný kroužek - Sladký závěr kroužku starších dětí
  20150611 - 4. třída - Ondřej Lesa
  20150612 - ZŠ - Tradiční fotografování
20150612 - MŠ - Tradiční fotografování
  20150612 - Slavnostní zakončení přírodovědného a sportovního kroužku
  20150616 - 3. třída - Úspěch Báry Škrabalové v literární soutěži
  20150617 - 5. třída - Spali jsme ve škole
  20150617 - ŠD - Ocenění ve výtvarné soutěži ve Smajlíkově
20150617 - MŠ - Návštěva prváků v mateřské škole
  20150618 - Počítačový kroužek - Závěrečná "Youtube Párty"
  20150622 - 1.+2.+3.+4.+5. třída - Návštěva u hasičů v Uherském Hradišti
  20150624 - 5. třída - Naši domácí mazlíčci
  20150624 - 4. třída - Na návštěvě v Buchlovicích
  20150624 - ŠD - Foto
20150624 - MŠ - Pasování na školáka na obecním úřadu
  20150625 - 1.+2.+3.+4.+5. třída - Živá voda Modrá
  20150626 - Beseda o Nepálu a Tibetu
  20150629 - 1. třída - Mlýn Tupesy
  20150629 - 2. třída - Mazlíčci
  20150629 - 3. třída - Hrajeme divadlo
  20150629 - 4. třída - Mazlíčci
  20150630 - Slavnostní zakončení školního roku