F O T O A L B U M   Š K O L N Í H O   R O K U   2 0 1 7  -   2 0 1 8
 

ZÁŘÍ

  20170904 - ZŠ -  Slavnostní zahájení
  20170919 - Celá škola už to ví, jak si zuby vyčistí
  20170926 - 4. třída - Takový normální den ve 4. třídě
 

ŘÍJEN

  20171009 - Čtenářský klub - Návštěva výstavy obrazů (Tupesy a pověsti)
  20171010 - 1. a 2. třída - Výlet - Památník Leoše Janáčka
  20171010 - 3. a 4. a 5. třída - Výlet - Moravské zemské muzeum v Brně
  20171011 - 5. třída - Přírodovědná soutěž ve Starém Městě
  20171011 - ŠD - Fotbalové utkání mezi družinami v Buchlovicích
  20171020 - ŠD - Muzikoterapie
  20171031 - 4. třída - Dopravní hřiště
 

LISTOPAD

  20171101 - 3. třída - Halloween English
  20171102 - ŠD - Výtvarná soutěž v Tupesích  (Zúčastnili se: Kateřina Žlebková, Monika Veselá, Tereza Adámková a Vít Černý.)
  20171106 - 1. a 2. třída - Jak jsme hasili s Hasíkem
  20171108 - ŠD - Máme nové lego
  20171114 - ZŠ - Výlet do Technického muzea v Brně
  20171115 - 3. a 4. třída - Zdravá výživa
  20171121 - 2. třída - Hasí K2
  20171122 - 1. třída - Jablečné dny
 

PROSINEC

  20171201 - Jarmark na obecním úřadu
  20171204 - Návštěva divadelního představení  (Pinocchio)
  20171205 - ŠD - Mikulášský turnaj v minikopané
  20171209 - 1. třída - Úspěch Antonína Černého ve výtvarné soutěži
  20171213 - ŠD - Zdobení perníků
  20171214 - ŠD - Naši stavitelé
  20171218 - 1. třída - Bramborové dny
  20171219 - 1. třída - Pečený čaj
  20171220 - 5. třída - Výroba piňaty pro vánoční besídku
  20171222 - Vánoční besídky v ZŠ Zlechov
 

LEDEN

  20170101 - PF 2018
  20180105 - Tři králové
  20180119 - ŠD - Zimní radovánky
  20180126- 1. + 2. + 3. třída - Závěrečné plavání
  20180113 - PLES
  20180131 - ZŠ - Školní kolo recitační soutěže
 

ÚNOR

  20180203 - KARNEVAL
  20180212 - Naši reprezentanti v okrskovém kole recitační soutěže
  20180225 - Bruslení v Uherském Ostrohu
  20180228 - 1. třída - Indiánský týden
 

BŘEZEN

  20180314 - ŠD - Návštěva spisovatelky Zuzany Pospíšilové
  20180320 - 3. třída - Preventivní beseda
  20180322 - Aerobik - Vystoupení děvčat v Osvětimanech
  20180323 - Noc s Andersenem
  20180326 - 4. a 5. třída - Přírodovědná soutěž Poznej a chraň!
 

DUBEN

  20180405 - Jitka Obalová - Ocenění pracovníků ve školství
  20180411 - ŠD - Naše zvířátka
  20180412 - Zápis do 1. třídy
  20180413 - 1. třída - Učíme se poskytovat první pomoc
  20180417 - ŠD - Dopravní soutěž
  20180419 - ZŠ - Školní výlet (Paměťové instituce)
  20180420 - 2. a 4. třída - Semínkový zázrak
  20180420 - ZŠ - Den Země - Úklid obce a kreslení
  20180420 - Sportovní hry - Basketbal venku
  20180430 - 4. a 5. třída - Poskytujeme první pomoc
  20180430 - Fotbalový turnaj McDonald´s Cup
 

KVĚTEN

  20180511 - ŠD - Malovali jsme dárek pro maminku
ZŠ & MŠ 20180513 - Den matek - Vystoupení v Agro Zlechov
  20180514 - 5. třída - Ochutnávka sýrů a mléčných výrobků
  20180514 - Kroužek logiky - Hrátky s dominem
  20180522 - ŠD - Florbalový turnaj
  20180523 - Tradiční fotografování
   
   
   
   
   
   
   
 

ČERVEN