F O T O A L B U M   Š K O L N Í H O   R O K U   2 0 1 9  -   2 0 2 0
 

ZÁŘÍ

  20190902 - Zahájení nového školního roku
  20190926 - ŠD - Mobilní planetárium
  20190927 - 4. třída - Dopravní hřiště
 

ŘÍJEN

  20191015 - Výtvarná soutěž: Jičín - město pohádky
  20191016 - ŠD 2 - Čajový dýcháne a tvoření pravidel šd
  20191022 - 2. a 5. třída - Den na farmě
 

LISTOPAD

  20191104 - ŠD - Výukový program: ŽIVOT S PEJSKEM
  20191107 - ŠD - Výtvarná soutěž
  20191107 - 1. třída - Nové LEGO nás baví
  20191114 - ZŠ - Tonda Obal nás učí třídit
  20191126 - ŠD - Mikulášské tvoření
  20191128 - ZŠ - Jarmark na obecním úřadu
  20191130 - ŠD - Vystoupení na setkání seniorů
 

PROSINEC

  20191203 - 3. + 4. + 5. třída - Židovská Strážnice
  20191203 - ZŠ - Výlet (paměťové instituce) - Vánoce ve strážnickém skanzenu
  20191204 - ŠD2 - Perníčky pro Mikuláše
  20191205 - ZŠ - Mikuláš
  20191205 - ŠD2 - Výroba vánočních svícnů
  20191206 - 5. třída - Máme trička
  20191206 - 3. třída - Fotka z plavání
  20191210 - 1. třída - Vánoční tvoření
  20191212 - 2. třída - Hasík
   
 

LEDEN

   
   
   
   
   
   
   
   
 

ÚNOR

   
   
   
   
   
   
   
   
 

BŘEZEN

   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

DUBEN

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

KVĚTEN

   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

ČERVEN