Výsledky zápisu do 1. třídy na školní rok 2020/2021

 

Všechny děti, jejichž rodiče podali žádost o přijetí svého dítěte k povinné školní docházce do Základní školy Zlechov ve školním roce 2020/2021 byly přijaty. Mgr. Marie Polášková, ředitelka školy

 

 

 

Sdělení k zápisu do 1. třídy Základní školy Zlechov

Na základně opatření MŠMT jsou upraveny podmínky letošního

ZÁPISU DO PRVNÍ TŘÍDY.

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část je zrušena.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem a s učiteli., Proběhne i setkání pro rodiče, na kterém nám předložíte k nahlédnutí rodné listy dětí a budou vám sděleny další informace.

 

Zápis se uskuteční dle školského zákona v termínu

od 1. dubna 2020 do 3. dubna 2020.

 

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Podání přihlášky je možné bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

 

Můžete tak učinit prostřednictvím emailu, poštou, nebo osobně do školy, kdy vhodíte přihlášku do poštovní schránky na budově školy.

 

Stejným způsobem postupujte i při podání žádosti o odklad školní docházky. K žádosti o odklad je nutné doložit doporučující stanovisko poradenského zařízení a doporučující stanovisko odborného lékaře ( 2 tiskopisy).

 

Přihláška i žádost jsou k dispozici na webových stránkách školy:  zszlechov.cz

Tiskopisy je možné si též vyzvednout ve vestibulu prodejny Jednota a na obecním úřadu.

 

Dotazy směřujte kdykoli na e-mail: zszlechov@uhedu.cz

 

Telefonicky lze konzultovat v době: 1.-3. dubna 2020 od 10 do 14 hodin.

 

K osobnímu jednání bude ředitelka k dispozici v době od 1.-3. dubna 2020 od 8 do 14 hodin.

 

Děkujeme za pochopení.

 

DVA FORMULÁŘE KE STAŽENÍ A VYPLNĚNÍ: zs_prihlaska.doc + zs_zadost_o_prijeti.doc