Předem děkujeme za Vaše pochopení, ale museli jsme změnit termín zápisu z důvodu převzetí ocenění od Zlínského kraje naší paní vychovatelkou Jitkou Obalovou.

 

 

Z Á P I S

d o  1 .   t ř í d y

Základní školy Zlechov

 

 

 

 

proběhne

 

12. dubna 2018 od 13.00 do 17.30 hodin

v budově školy.

 

Vezměte s sebou rodný list dítěte.

 

Dopoledne  v 10 hodin se uskuteční  společná část  zápisu bez rodičů. Podrobnosti v MŠ a ZŠ.

 

Na nové žáky se těší jejich budoucí spolužáci a učitelé.

 

+

+

+

 

Základní škola a Mateřská škola Zlechov

zve všechny zájemce, kteří chtějí získat

informace 

k zápisu

do 1. třídy.

 

 

 

 

Přijďte 27. 3. 2018

v 16.00 hodin do základní školy.

 

Dozvíte se pár typů pro úspěšnost svého dítěte v 1.třídě.

 

Beseda bude spojena s prohlídkou školy

a pomůcek pro prvňáky.