Z Á P I S  DĚTÍ

d o  1 .   t ř í d y

Základní školy Zlechov

proběhne

 

4. dubna 2019 od 12.30 h do 17.30 h

v budově školy.

Vezměte s sebou rodný list dítěte.

Dopoledne  v 10 hodin se uskuteční  společná část  zápisu bez rodičů.

Podrobnosti v MŠ a ZŠ.

Na nové žáky se těší jejich budoucí spolužáci a učitelé.