Alergeny

Označování alergenů je oficiálně stanoveno na 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem.

Odvolání na legislativu:

EU - 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21

ČR - Vyhláška 113/2005 Sb.

O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odstavec 10.

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je

vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující

nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem

příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel

na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám ohlídat.

Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě,

takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak,

jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku slovně,

nebo číslem označující alergen. Pokud bude zvolené číselné označení, bude v blízkosti

jídelního lístku seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je

přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí,

které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

 

 

 

Seznam potravinových alergenů,

které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU

 

1) Obiloviny obsahující lepek–nejedná se o celiakii, výrobky z nich

2) Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život

3) Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život

4) Ryby a výrobky z nich

5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich- patří mezi potraviny ohrožující život

6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich

7) Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život

8) Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů

9) Celer a výrobky z něj

10) Hořčice a výrobky z ní

11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich

12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2

13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj

14) Měkkýši a výrobky z nich