UPOZORNĚNÍ  PRO STRÁVNÍKY
-         Děti se ve školní jídelně stravují za zvýhodněnou cenu.
-         Pokud není dítě ve škole přítomno z důvodů nemoci nebo z jiných důvodů    (vyhláška č. 107/2005Sb §4 odst.9 a §2 odst.7)
           má nárok na odběr stravy za zvýhodněnou cenu pouze první den neplánované nepřítomnosti. 
-         Další dny nemoci nebo nepřítomnosti jste povinni obědy odhlásit a to nejpozději do 8 hodin prvního dne nepřítomnosti.
-         Pokud nebude strava ve výše uvedeném termínu odhlášena, stravné se účtuje v plné výši. 
  do 6 let 35 Kč
přesnídávka 8 Kč
oběd 19 Kč
odpolední svačinka 8 Kč
MŠ od 7 let 38 Kč
přesnídávka 8 Kč
oběd 22 Kč
odpolední svačinka 8 Kč
oběd – strávníci   7 – 10 let 22 Kč
oběd – strávníci  11 – 14 let 25 Kč
oběd -  zaměstnanci školy  29 Kč
oběd -  cizí strávníci                           58 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně pitného režimu