Zájmová činnost na Základní škole Zlechov 1.9.2018

Kroužky pracují v období říjen - květen.

Kroužek bude fungovat pouze při dostatečném počtu zájemců (min.10).

Termíny a časy kroužků je možno po dohodě se zájemci změnit. Do konce října je nutné uhradit poplatek.

Nabídka kroužků pro školní rok 2018/2019

 

Název kroužku

Den schůzek

Cena na školní rok v Kč

Čas

Místnost v ZŠ Zlechov

Jméno vedoucího kroužku

Věk účastníků

Hra na hudební nástroj

pondělí

2 600 Kč

Od 13 hodin podle domluvy

1. třída

Ivanka Burešová

1.-5.- třída

Aerobik

úterý

1 000 Kč

14.00–15.00

tělocvična

Jana Březinová

1.-5.třída

Sportovní hrátky

pondělí

-

13.40–14.45

tělocvična

Jana Urbancová

MŠ, 1. a 2.třída

Turistický

středa 1xza 14 dní a víkendové akce

120 Kč

+ výlety

16.00–17.00

1. třída + tělocvična

Eva Rosůlková

1.-5-třída

Keramika

čtvrtek

1 500 Kč

13.30 -15.00

3. třída

Mgr. Gabriela Marková

1.-5.třída

 

Sportovní hry

pátek

600 Kč

13.15 – 14.00

tělocvična

Mgr. Vít Čagánek

3.- 5. třída

Hravá angličtina

úterý

 1 200 Kč

13.00 -13.45

jazyková učebna

Mgr. Vit Čagánek

4.a 5.třída

Počítačový

pondělí

600 Kč

13.00-13.45

počítačová učebna

Mgr. Vit Čagánek

2.a 5.třída

Zábavná angličtina

pondělí

1 200 Kč

14.00-14.45

jazyková učebna

Mgr. Gabriela Marková

1.a 2. tř. (MŠ)

Stolní tenis

pátek

-

14.00-14.45

tělocvična

David Gottwald

1.-5. třída

Výtvarný kroužek

pondělí

900 Kč

13.00 – 14.00

4. třída

Mgr. Kateřina Vávrová

1.-5. třída

Logopedický

Individuálně

-

podle domluvy

1.třída

Mgr. Marie Polášková

1. - 5. třída

Dyslektická náprava

pondělí až středa

-

7.00-7.45

2.třída

Mgr. Marie Polášková

1.– 5. třída

 

 

Náboženství – nepovinný předmět

středa

-

Podle věku a rozdělení do skupin

1. třída

P. Mgr. Rudolf Chmelař

1. – 5. třída