CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Název:

JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ

 

Název programu je inspirován básní Jana Čarka - Ráj domova:

 

Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě!

Jen se, děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete!

Kolik je tu zvířátek, kolik ptáků, ptáčátek!

Kolik je tu dobrých lidí, co si radost nezávidí!

Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě“

 

Tímto programem chceme dětem přiblížit svět kolem nás, potřebu živé i neživé přírody, uvědomit si sebe sama, naučit se vnímat ostatní děti a dospělé, žít s nimi v souladu, spolupracovat a vytvářet mezilidské vztahy.

Vzdělávací obsah vychází z cílů RVP a cílů ŠVP a směřuje k jejich naplňování, v míře a obsahu, odpovídajícím individuálním potřebám a možnostem dětí.

 

Program obsahuje pět interakčních oblastí, které respektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, učení a zrání. Tyto oblasti se snažíme každý den propojovat a spojovat.