Předpokládané podmínky obnovení provozu Mateřské školy Zlechov

 

OD 25. 5. předpokládáme obnovení provozu jedné třídy MŠ ve Zlechově. Provoz bude probíhat za zvýšených hygienických podmínek.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

                       písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a

                        písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

                         

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.

Prohlášení stahujte zde: cestne_prohlaseni.pdf

 

Před budovou mateřské školy je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).  Pro všechny osoby u školy platí povinnost zakrytí nosu a úst rouškou. Vstup do budovy bude umožněn pouze se zakrytými dýchacími cestami. Při vstupu do budovy si všichni zdesinfikují ruce.  Doprovázející osoba se v budově a areálu mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze při předání a vyzvednutí dítěte. Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. Dítě může odložit roušku v šatně do vlastního uzavíratelného sáčku ve skříňce. Zaměstnanci mateřské školy budou používat ochranné štíty.

Dětem bude před vstupem do třídy přeměřena teplota bezdotykovým teploměrem.

 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, jako jsou kašel, zvýšená tělesná teplota, náhlá ztráta chuti a čichu, či jiný příznak akutní infekce dýchacích cest nesmí do školy vstoupit.

 

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, uvedené v četném prohlášení.  Pokud dítě patří do rizikové skupiny, o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím rozhodnou rodiče.

Informujte, prosím, o nástupu svého dítěte nejpozději do 11. května 2020 telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu belohradovaj@seznam.cz.