14.3.2020 ve Zlechově

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY ZLECHOV

Od pondělí 16. 03. 2020 až do odvolání bude mateřská škola zřizovaná obcí Zlechov

UZAVŘENA.

Toto opatření se provádí v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví na základě vyhlášení nouzového stavu a po dohodě se zřizovatelem školy v zastoupení starostou obce Ing. Ondřejem Machalou.

Odůvodnění: Toto mimořádné opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 a v zájmu ochrany dětí a dalšího obyvatelstva.

Potvrzení ošetřovného bude vydáváno v ředitelně ZŠ Zlechov v pondělí 16.3. – pátek 20.3. od 7:00 – 10:00 hod. Mimo uvedený čas vždy po domluvě přes telefon 572597370 nebo emailem zszlechov@uhedu.cz.

Děkujeme za pochopení.

 

Mgr. Marie Polášková, ředitelka školy

 

Ing. Ondřej Machala, starosta obce13.3.2020 - Bezpečnost potravin

Doporučení pro prodej a podávání nebalených potravin do spotřebitelem přinesených vlastních obalů a nádob, zejména o podávání pokrmů cizím strávníkům do jídlonosičů:

covid19_soubory\20200313\doporuceni_prodej_nebalenych_potravin.pdf.pdf

Další dokument se věnuje  bezpečnosti potravin. V článku se konstatuje, že přenos potravinami je nepravděpodobný. Dosud se neprokázalo, že by k tomu u onemocnění COVID-19 došlo. Výzkumy s cílem zjistit zdroj ohniska, rozsah šíření infekce a způsoby přenosu však dále pokračují.

covid19_soubory\20200313\virus_potraviny.pdf

13.3.2020 - Přijímací zkoušky

MŠMT v rychlém režimu připravuje vyhlášku o odkladu přijímacích zkoušek.
Více bude zveřejněno ze strany MŠMT pravděpodobně v brzké době.

13.3.2020 - NOUZOVÝ STAV

covid19_soubory\20200313\20200313_info_nouzovy_stav.pdf

 

11.3.2020 - Informace k provozu MŠ Zlechov

Vážení rodiče,

dne 10. 02. 2020 – Čj. MSMT – 11703/2020-1

 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol“.

V něm doporučuje zvážit omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.

Po dohodě se zřizovatelem Obcí Zlechov, zastupenou starostou obce Ing. Ondřejem Machalou,  jsme rozhodli, že provoz Mateřské školy Zlechov  bude

od 16. 03. 2020 do odvolání omezen.

Z tohoto důvodu se obracíme na zákonné zástupce dětí, které naši MŠ navštěvují,

pokud mají možnost dítě si ponechat doma, aby tak učinili.

Omluvit dítě můžete přímo paní učitelce, nebo prostřednictvím telefonu 572 597 348.

 

Děkuji za pochopení

Mgr. Marie Polášková

ředitelka ZŠ A MŠ Zlechov

 

 

11.3.2020 - Ošetřovné

Vážení rodiče, žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy si můžete vyzvednout v ředitelně základní školy v pracovní dny od 12.3. do 20.3. 2020 v době od 7.00 do 10.00 hodin, nebo stáhnout zde: covid19_soubory\20200311\20200311_osetrovne.pdf

 

11.3.2020 - Informace MZ ČR k uzavření škol

covid19_soubory\20200311\20200311_infor_mimorad_opatr_mz_uzav_skol.pdf

 

 

10.3.2020

Základní škola a Mateřská škola  Zlechov,

 okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Telefon 572 597 370  e-mail zszlechov@uhedu.cz     687 10 Zlechov 229

 

 

Oznámení

Na základě MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví ČR, se zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

na vzdělávání.

Oznamujeme tímto rodičům uzavření Základní školy Zlechov od 11. března 2020 až do odvolání. Žáci budou mít samostudium dle pokynů vydaných vyučujícími.

 

Sledujte sdělovací prostředky, provoz školy bude zahájen dle pokynů Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Marie Polášková, ředitelka školy

 

covid19_soubory\20200310\20200310_uzavreni skol.pdf

 

covid19_soubory\20200310\20200310_zakaz_akci.pdf

 

 

 

 

 

 

Aktuální informace k 9.3.2020

 

covid19_soubory\20200309_Informace KHS ZK COVID-19.pdf

covid19_soubory\20200309_opatreni.pdf

covid19_soubory\20200309_letak.pdf

covid19_soubory\20200309_masky FFP3.pdf

 

 

 

6.3.2020

Výzva pro rodiče dětí a žáků ZŠ a MŠ Zlechov

 

Vážení rodiče,

na základě nařízení MZČR a opatření KHS ZK z důvodu ochrany před potencionálním rozšířením onemocnění způsobeným koronavirem COVID-1 vyzýváme rodiče k dodržování vydaných doporučení.

 

Žádáme, aby děti, které byly o jarních prázdninách v rizikových oblastech, zůstaly od 9. března 2020 doma ve čtrnáctidenní karanténě.

Zároveň žádáme rodiče výše uvedených dětí, aby o této skutečnosti informovali školu prostřednictvím e-mailu: zszlechov@uhedu.cz nebo telefonicky: 572 597 370.

Absence bude dětem automaticky omluvena a bude jim umožněno doplnění učiva.

 

Mgr. Marie Polášková, řed. školy

 

Děkuji za pochopení.