SAMOSTATNÝ ODCHOD ZE ŠKOLY / ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

Stahuj zde:

  Vzorový formulář - WORD / .doc
    Vzorový formulář - WORDPAD / . rtf

 

 

 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

 

Žák bude uvolněn ze školy nebo ŠD pouze na základě písemného vyjádření. Žáci nebudou uvolňování na základě telefonické omluvy. V případě, že chcete nenadále dítě uvolnit dříve z vyučování nebo ŠD, nezbývá Vám nic jiného než si dítě osobně vyzvednout jako jeho zákonný zástupce, nelze tudíž poslat jinou osobu. Těm, kteří nemají možnost si formulář vytisknout, jej na požádání vydáme ve škole.

 

VZOR

 

SAMOSTATNÝ ODCHOD ZE ŠKOLY / ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

Žádám a souhlasím s tím, aby můj syn / dcera ……………………………………………………………………,

žák / žákyně ………..…, odešla dne ………….……..………….. v ………….…….. hodin sám / sama ze školy.

Důvod: …………………………………………….……………………………………………………………….

 

Od tohoto okamžiku přebírám za své dítě plnou odpovědnost.

 

Dne: ……………….……….             Podpis rodiče / zákon. zástupce: ……………………………………………