Cena stravného  ve Š J  Zlechov na   rok 2019/2020

 

Věk 3 - 6   roků             přesnídávka 10,- Kč 

oběd              21,- Kč

svačina         10,- Kč

Věk nad 7 roků             přesnídávka 10,- Kč

                                       oběd              23,- Kč

                                       svačina          10,- Kč

ceny jsou včetně pitného režimu

 

    7 – 10    roků             porce  65  gramů  23,- Kč

  11 – 14   roků              porce  75  gramů  27,- Kč

 

zaměstnanci                 porce 100 gramů   31,- Kč

 

neodhlášené obědy přirážka                      22,- 

 

Pokud není dítě ve škole přítomno z důvodů nemoci nebo z jiných důvodů ,   (vyhláška č. 107/2005Sb §4 odst.9 a §2 odst.7)

má nárok na odběr stravy za zvýhodněnou cenu pouze první den neplánované nepřítomnosti.

Další dny nemoci nebo nepřítomnosti jste povinni obědy odhlásit a to nejpozději do 8 hodin prvního dne nepřítomnosti, u ved. ŠJ pí. Žajdlíkové tel. 572597041

Oběd z prvního dne neplánované nepřítomnosti je možno vyzvednout

do jídlonosičů v běžném místě výdeje stravy dítěte  a to od 11 - 11.30 hodin.

 

    Stravné se platí vždy do konce následujícího měsíce.

Pokud nebude stravné v tomto termínu uhrazeno, nebude již v dalším

měsíci strava poskytována!

 

 

Ředitelka 

Mgr. M. Polášková

 

 

 

vedoucí školní jídelny:         Žajdlíková Helena                     /tel. 572597041