Protože jsem žákyní ( žákem ) této školy, vím, co pro mě znamená

řád školy.

 

Dodržuji základní školní pravidla.

Zdravím všechny dospělé osoby, umím se omluvit, poděkovat, poprosit. Odcházím – li,  rozloučím se.

Používám i ostatní "kouzelná" slova, která otevírají srdce ostatních lidí.

 

Měl bych:

·      se slušně chovat ve všech prostorách školy i mimo ně,

·      být před vyučováním včas na svém místě a mít připravené věci,

·      pravidelně se připravovat na vyučování,

·      chodit do školy včas a slušně upravený,

·      si vážit nejen svých věcí, ale i věcí spolužáků a majetku školy,

·      dbát na pořádek a čistotu nejen na svém místě, ale i v dalších prostorách školy a v jejím okolí,

·      přezouvat se a dodržovat hygienické zásady,

·      řešit všechny problémy bez použití fyzického násilí,

·      rodičům připomenout, aby mě v případě mé nepřítomnosti ve škole vždy včas omluvili,

·      při výuce spolupracovat s vyučujícím,

·      plnit všechny pokyny vyučujících a dodržovat povinnosti služby (když mi bude přidělena),

·      mluvit pravdu, neboť lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří,

·      si vážit sám sebe i druhých - v životě je důležité znát cenu svou i druhých.

 

Neměl bych:

·      zapomínat pomůcky a domácí úkoly,

·      jezdit do školy na kole, koloběžce či bruslích apod., protože škola na toto není zařízena,

·  nosit do školy předměty, které mohou ohrozit mé zdraví a zdraví spolužáků,

·  nosit do školy mobil, drahé věci a ani více peněz než potřebuji,

·  nosit ve škole sportovní obuv s černou podešví a obuv bez pevné paty - chráním tím také své zdraví,

·  vynášet z jídelny ovoce a jiné potraviny,

·  vstupovat do kabinetů a sborovny bez doprovodu vyučujícího,         

·      přisvojovat si věci, které mi nepatří,

·      skákat nikomu do řeči, každý má právo vyjádřit svůj názor,

·      činit jiným to, co nechci, aby bylo činěno mně.

 

Čemu se musím vyhnout:

·      všem projevům ponižování a ubližování spolužákům - jen slaboši a zbabělci si musí dokazovat svoji sílu,

·      kouření, užívání drog a dalších škodlivých látek,

·      používání mobilního telefonu v době vyučování a fotografování mobilním telefonem v prostorách školy

·      ohrožení svého zdraví a zdraví svých spolužáků ( proto se nevykláním z oken, nesahám na elektrické přístroje,...),

·      vzdálení se ze školy v průběhu vyučování bez souhlasu vyučujících,

·      ničení majetku školy -  věc, která Ti posloužila, poslouží i druhým.

 

Co za to očekávám od dospělých:

·  slušné chování a jednání se mnou,

·  že všechny jejich pokyny budou rozumné a splnitelné,

·  že pro mě budou svým chováním a vystupováním vzorem a autoritou,

·  že budou mít pochopení pro mé radosti  a starosti, se kterými se jim  budu chtít  svěřit,

·  že jim budu moci sdělit svá trápení a problémy,

·  že vyslechnou mé oprávněné námitky a připustí rozumnou diskuzi.

Poznámka : Plné znění Řádu školy si mohu přečíst u své paní učitelky ( svého pana učitele )                                    Ve Zlechově 1.9.2014