ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ Z VYUČOVÁNÍ

 

 

Stahujte FORMULÁŘ - WORD Žádost o uvolnění - WORD.doc
  Stahujte FORMULÁŘ - WORDPAD Žádost o uvolnění - WORDPAD.rtf

 

 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

 

Tato žádost se vztahuje na předem známé a plánované rodinné vícedenní akce.

Žák bude uvolněn ze školy pouze na základě této písemné žádosti, kterou musí schválit ředitelství školy.

Žáci nemohou být uvolňováni na základě telefonické domluvy.

Rodičům, kteří nemají tiskárnu, žádost poskytneme předtištěnou ve škole, kde ji mohou ihned vyplnit a předat.

 

 

Základní škola a Mateřská škola  Zlechov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

687 10 Zlechov 229

 

Žádost o uvolnění z vyučování 

Zákonní zástupci žáka:      ………………………………………………………

                                        ………………………………………………………

 

 

Žádám o uvolnění z vyučování žáka/žákyně …………………………………………………

třída: ……………… na dobu od …………………………… do …………………………

z důvodu ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...


 

……………………………………                            ……………………………………

datum                                                                            podpis